Ponuka
Ponuka
Programovanie na mieru
Vytváram webové aplikácie v PHP a navrhujem IT systémy.
Dôraz kladiem na stabilitu, bezpečnosť, jednoduchosť a prehľadnosť.
Aplikácie píšem v čistom PHP, objektovo orientovane, bez použitia frameworkov alebo nástrojov tretích strán.
Môj prístup
Môj kód je prehľadný a zrozumiteľný. Viem vaše myšlienky previesť na požadovanú funkcionalitu bez potreby rozsiahleho frameworku. Rozumiem nutnosti bezpečnosti a štruktúre enterprise riešení. Ku kódovaniu pristupujem s maximálnym ohľadom na jeho optimalizáciu. Mnohoročné skúsenosti a množstvo úspešne realizovaných projektov Vám žiadny framework nenahradí.
Mnou vytvorený kód je čistý, prehľadný a bezpečný. Nebránim sa použitiu komponentov tretích strán, pokiaľ si to želáte, ale vždy skontrolujem ich bezpečnosť a stabilitu v systéme.
Vaša spokojnosť je moja vizitka.
S čím Vám môžem pomôcť ?
Webové aplikácie na mieru
Potrebujete intranet, rezervačný systém, CRM, e-shop, evidenciu, alebo inú aplikáciu dostupnú cez internet ?
Máte špecifické požiadavky alebo Vám existujúce riešenie nevyhovuje a potrebujete ho upraviť?
Kontaktujte ma.
Konzultácie a poradenstvo
Ponukám tiež poradenstvo a analýzy pri hľadaní najvhodnejšieho riešenia a dostupnosti existujúcich riešení na trhu.
Pomôžem Vám navrhnúť realizáciu projektu aj s vytvorením zadania pre programátorov. Riadenie programátorského teamu je samozrejmosťou.
Môžem nezávisle zhodnotiť postupy tretích strán, presnosť, náročnosť a kvalitu vypracovania.
Ponukám dohlaď realizácie Vášho projektu a tým vylúčiť nejasnosti v komunikácii medzi zadávateľom a programátorom.